Chính Sách Bảo Mật

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vungtaujobs.com xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách nghiêm túc. Trách nhiệm của chúng tôi là phải thông báo cho bạn biết về cách thức chúng tôi xử lý thông tin của bạn trên vungtaujobs.com như thế nào. Xin vui lòng đọc kỹ những thông tin sau đây, để hiểu chi tiết về Quy định bảo mật của chúng tôi.

Bạn được yêu cầu đồng ý với Quy định bảo mật này nếu bạn sử dụng website vungtaujobs.com. Nếu bạn không đồng ý với Quy định này, vui lòng ngừng sử dụng website của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn bằng cách nào

Vungtaujobs.com thu thập các thông tin cá nhân của bạn như: tên của bạn, địa chỉ, email, điện thoại, ngày sinh và những mô tả khác để có thể xác nhận một cá nhân khi bạn đăng ký với vungtaujobs.com và trong quá trình bạn sử dụng website của chúng tôi. Khi bạn truy cập website của chúng tôi, chúng tôi không yêu cầu thông tin cá nhân của bạn như vậy. Tuy nhiên, bạn không thể truy cập vào phần yêu cầu đăng ký trừ khi bạn tự đăng ký. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin để chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách truy cập hoặc chỉ khi cần thiết cho mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi trong phạm vi phổ biến.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin sử dụng khi khách truy cập vào website của chúng tôi chẳng hạn như: địa chỉ IP, trình duyệt web và các loại hệ điều hành, ngày và thời gian truy cập vào website của bạn và những mô tả khác. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin sử dụng với thông tin cá nhân nhận dạng.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào

Thông thường, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp để đáp ứng hay xử lý yêu cầu của bạn. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các Công ty khác/ các Nhà tuyển dụng nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc cho các mục đích liên quan.

Chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì các mục đích dịch vụ của họ mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các công ty khác hoặc những người mà chúng tôi thuê để cung cấp dịch vụ cho họ.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin khi được xác định là có sự tác động tiêu cực từ bên thứ ba, khi sự tiết lộ hay việc cung cấp được pháp luật cho phép, và trong bất kỳ những trường hợp khác chúng tôi đã xác định hợp lý là nó cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ cho một cá nhân.

Quản lý thông tin khách hàng của vungtaujobs.com có thể được chuyển giao cho người kế nhiệm hoặc cho một người quản lý được chỉ định của Công ty chúng tôi khi Công ty chúng tôi sáp nhập, mua bán hay phá sản.

Mức độ bảo mật thông tin thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh đúng đắn và chỉ mục đích liên quan, chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo đảm tính an ninh, toàn vẹn, tính chính xác và tính bảo mật của thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Thêm vào đó, chúng tôi có những bước thích hợp để bảo đảm rằng các bên thứ ba mà chúng tôi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân bảo vệ đủ thông tin.

Cookies

Cookies là một file nhỏ được tải về để ghi lại sự hoạt động của một website. Chúng tôi sử dụng Cookies để ghi lại việc sử dụng của khách truy cập hoặc vì mục đích của khách truy cập không xem quảng cáo tương tự lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookies để tiếp nhận sự quan tâm của khách truy cập và vì nhiều mục đích khác.

Trong website của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng một công ty quảng cáo bên ngoài để thực hiện một quảng cáo. Cookies được nhận bởi một banner hoặc được thu thập bởi một công ty quảng cáo, và vungtaujobs không thể lấy thông tin. Hầu hết các trình duyệt được thiết lập tự động để nhận cookies bất cứ khi nào bạn truy cập vào website. Nếu đó là mong muốn, bạn làm mất hiệu lực của cookies và có thể cài đặt trình duyệt để đưa ra cảnh báo khi bạn nhận cookies. Tuy nhiên, chúng tôi có thể có những trang mà thiết lập như vậy trở nên không hợp lệ.

Đường dẫn đến một website khác

Nếu bạn nhấp vào một đường dẫn đến một bên thứ ba, bao gồm cả quảng cáo, bạn sẽ rời khỏi website vungtaujobs và bạn sẽ vào website mà bạn đã nhấp vào. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về mặt an ninh hay bất kỳ nội dung của các website khác.

Chỉnh sửa và xóa thông tin tài khoản của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào, ngay cả nếu nó là thông tin mà bạn đã xóa, chúng tôi vẫn có thể giữ lại thông tin của bạn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, để giải quyết việc tranh chấp, thực thi hợp đồng của người sử dụng, và do yêu cầu kỹ thuật và pháp lý và những hạn chế liên quan đến bảo mật và hoạt động của website chúng tôi.

Thay đổi quy định này

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của quy định này. Vui lòng xác nhận trang quy định này để xác nhận thay đổi để bảo đảm tính bảo mật của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi trong email khi chúng tôi thay đổi quan trọng về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Đối với trường hợp bạn từ chối quy định của vungtaujobs sau khi có sự thay đổi của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email sau: contact@vungtaujobs.com. Khi bạn tiếp tục với website của chúng tôi, và nó đã được sử dụng, chúng tôi xem rằng bạn đã đồng ý với sự thay đổi của quy định bảo mật của chúng tôi.