Warehouse Keeper (Thủ kho)

Company Information
Manuchar Manuchar is a global trading, logistics and distribution company headquarted in Antwerp (Belgium) and operating in over 140 locations in 40 countries. Manuchar has a presence in Asia for more than 20 years in locations such as China, Thailand, Indonesia, The Philippines, India and Vietnam.

Since its opening in 1996, Manuchar Vietnam is providing premium logistics and distibution services for chemical and agricultural commodities to international and local leading firms.
Job Information
Job Title
Warehouse Keeper (Thủ kho)
Job Description

§  Sắp xếp hành hóa đúng nơi, đúng số lượng, đúng chất lượng.

§  Tổ chức dọn dẹp tất cả các lô hàng và sắp xếp kho hàng ngày.

§  Thường xuyên cập nhật sơ đồ kho.

§  Theo dõi các hoạt động trong kho: nhập hàng, xuất hàng,

§  Giám sát và theo dõi tình trạng của các thiết bị trong kho.

§  Quản lý nhân viên làm việc trong kho, báo cáo tình hình cho cấp trên.

§  Tuân thủ theo tiêu chuẩn 5S và ISO 9001:2015

§  Hỗ trợ các công việc hành chính (nếu có phát sinh).

Job Requirment

§    Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên, sức khoẻ tốt.

§    Có kinh nghiệm quản lý kho.

§    Biết sử dụng tin học văn phòng.

§    Có khả năng sử dụng tiếng anh.

§    Tác phong nghiêm túc, lịch sự, cẩn thận.

Job Level
Operator/ Officer/ Technician
Job Category
Import/Export/Transport
Warehouse/ Material Management
Work place
Ba Ria-Vung Tau
Salary Range
Negotiable
Deadline To Apply
Contact Information
Contact Person
HR Dept.