Lasted news

[ Tuesday, 15/12/2015 | 9:34 am ]

Get More from Your Training

Between 9 Nov 2015 and 31 Jan 2016, you will get an additional... .

  • (01/01)

News

[ Tuesday, 27/11/2012 | 1:43 pm ]
Đối với các dự án (EPCIC-Engineering, Procurement, Construction, Installation, Commissioning), vật tư có vai trò đặc biệt quan trọng quyết định đến sự thành công, hiệu quả, tiến độ và an toàn của dự án. Thật vậy, thông thường gi... .
[ Tuesday, 20/11/2012 | 3:08 pm ]
Trong các bài viết trước, bạn đọc đã được giới thiệu quan điểm chung nhất về EPC và khâu trọng yếu quyết định đến chất lượng một cuộc thầu. Bài viết này sẽ tiếp tục làm rõ sự "đắt- rẻ" mà một người làm đấu thầu chuy... .
[ Tuesday, 06/11/2012 | 3:29 pm ]
Nên áp dụng EPC khi nào? EPC nên được áp dụng  khi dự án có nhiều sự lựa chọn về biện pháp thi công, đặc biệt là công trình có công nghệ xây dựng tiên tiến, công nghệ thuộc bản quyền của nh... .
[ Tuesday, 30/10/2012 | 10:22 am ]
Kỳ trước, bạn đọc đã có cái nhìn tồng quát về hình thức EPC tại Việt Nam, cách phân biệt hợp đồng EPC và hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay. Kỳ này, Vungtaujobs mời bạn đến với bài viết tập trung phân... .

Career Advice

Đối với các dự án (EPCIC-Engineering, Procurement, Construction, Installation,...
Trong các bài viết trước, bạn đọc đã được giới thiệu quan điểm chung nhất...
Nên áp dụng EPC khi nào? EPC nên được áp dụng  khi dự án c...
Kỳ trước, bạn đọc đã có cái nhìn tồng quát về hình thức...
Nhằm cung cấp cho đông đảo bạn đọc cái nhìn đầy đủ và toàn diện...
Khi một dự án (EPCIC-Engineering, Procurement, Construction, Installation, Commissioning)...