Jobs search

We found 103 jobs
Job titleCompanyLocationJob levelPosted Date
0 items selected. Select all items:
Công ty TNHH Cơ Khí Hàng Hải Hiệp PhátBa Ria-Vung TauOperator/ Officer/ Technician19/12/2017
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh ThyBa Ria-Vung Tau
Ho Chi Minh
Engineer19/12/2017
Cảng Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam - SITVBa Ria-Vung TauOperator/ Officer/ Technician13/12/2017
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vĩnh ThọBa Ria-Vung Tau
Dong Nai
Operator/ Officer/ Technician07/12/2017
Công Ty TNHH Tài TiếnBa Ria-Vung TauEngineer07/12/2017
PEBSteelBa Ria-Vung TauOperator/ Officer/ Technician07/12/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Hàng Hải Hiệp PhátBa Ria-Vung TauEngineer07/12/2017
Công ty Cổ Phần Năng Lượng IrexBa Ria-Vung TauEngineer06/12/2017
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Xây Lắp Minh ViệtBa Ria-Vung TauSenior Officer28/11/2017
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh ThyBa Ria-Vung TauEngineer20/11/2017
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh ThyBa Ria-Vung Tau
Ho Chi Minh
Manager20/11/2017
Minh ViệtBa Ria-Vung TauOperator/ Officer/ Technician20/11/2017
Công ty Cổ Phần Năng Lượng IrexBa Ria-Vung TauEngineer20/11/2017
Cảng Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam - SITVBa Ria-Vung Tau
Bien Hoa
Dong Nai
Supervisor17/11/2017
Vungtaujobs' clientBa Ria-Vung TauOperator/ Officer/ Technician16/11/2017
Riverbank VietnamBa Ria-Vung TauOperator/ Officer/ Technician15/11/2017
Công ty TNHH Minh ViệtBa Ria-Vung Tau13/11/2017
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Thiên Thanh BảoDong NaiEngineer13/11/2017
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC SGCBa Ria-Vung TauOperator/ Officer/ Technician13/11/2017
DAEYOUNG ELECTRONICS VINAHo Chi MinhManager10/11/2017