Jobs search

We found 10 jobs
Job titleCompanyLocationJob levelPosted Date
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh ThyBa Ria-Vung Tau
Ho Chi Minh
Engineer19/12/2017
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh ThyBa Ria-Vung Tau
Ho Chi Minh
Manager20/11/2017
DAEYOUNG ELECTRONICS VINAHo Chi MinhManager10/11/2017
Công ty TNHH MTV Gia Công Cơ Khí Kiều NguyễnHo Chi MinhEngineer10/11/2017
DAEYOUNG ELECTRONICS VINAHo Chi MinhManager25/09/2017
DAEYOUNG ELECTRONICS VINAHo Chi MinhOperator/ Officer/ Technician25/09/2017
IMPAC GroupBa Ria-Vung Tau
Ho Chi Minh
Manager09/08/2017
Công ty CP Kỹ Thuật và Xây Lắp Minh ViệtBa Ria-Vung Tau
Ho Chi Minh
Engineer24/05/2017
Công Ty Cổ Phần May Minh HoàngHo Chi MinhSenior Officer22/05/2017
Vungtaujobs's clientHo Chi MinhSenior Officer27/03/2017