Jobs search

We found 12 jobs
Job titleCompanyLocationJob levelPosted Date
CÔNG TY TNHH IS VINABa Ria-Vung TauEngineer15/01/2018
O-I BJC VIETNAM GLASS LIMITEDBa Ria-Vung TauEngineer12/01/2018
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vĩnh ThọBa Ria-Vung Tau
Dong Nai
Operator/ Officer/ Technician07/12/2017
PEBSteelBa Ria-Vung TauOperator/ Officer/ Technician07/12/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Hàng Hải Hiệp PhátBa Ria-Vung TauEngineer07/12/2017
Công ty Cổ Phần Năng Lượng IrexBa Ria-Vung TauEngineer06/12/2017
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Thiên Thanh BảoDong NaiEngineer13/11/2017
VungtaujobsDong NaiOperator/ Officer/ Technician10/11/2017
DAEYOUNG ELECTRONICS VINAHo Chi MinhOperator/ Officer/ Technician25/09/2017
PEBSteelBa Ria-Vung TauSupervisor22/09/2017
Vungtaujobs's clientOffshore Viet Nam
Ba Ria-Vung Tau
Operator/ Officer/ Technician04/04/2017
Vungtaujobs 's clientBa Ria-Vung TauEngineer09/03/2017