Jobs search

We found 100 jobs
Job titleCompanyLocationJob levelPosted Date
0 items selected. Select all items:
Strategic Marine (V) Co., LtdBa Ria-Vung TauOperator/ Officer/ Technician24/01/2018
CÔNG TY TNHH IS VINABa Ria-Vung TauEngineer15/01/2018
CÔNG TY TNHH IS VINABa Ria-Vung TauTeam Leader15/01/2018
CÔNG TY TNHH IS VINABa Ria-Vung TauEngineer15/01/2018
CÔNG TY TNHH IS VINABa Ria-Vung TauAssistance/ Trainee15/01/2018
O-I BJC VIETNAM GLASS LIMITEDBa Ria-Vung TauEngineer12/01/2018
Công ty TNHH Strategic Marine (V)Ba Ria-Vung TauOperator/ Officer/ Technician10/01/2018
Vungtaujobs ClientOffshore Viet Nam
Ba Ria-Vung Tau
Engineer05/01/2018
Công ty TNHH Cơ Khí Hàng Hải Hiệp PhátBa Ria-Vung TauOperator/ Officer/ Technician19/12/2017
CÔNG TY TNHH GOLTENS VIỆT NAMBa Ria-Vung TauAssistance/ Trainee19/12/2017
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh ThyBa Ria-Vung Tau
Ho Chi Minh
Engineer19/12/2017
Cảng Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam - SITVBa Ria-Vung TauOperator/ Officer/ Technician13/12/2017
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vĩnh ThọBa Ria-Vung Tau
Dong Nai
Operator/ Officer/ Technician07/12/2017
Công Ty TNHH Tài TiếnBa Ria-Vung TauEngineer07/12/2017
PEBSteelBa Ria-Vung TauOperator/ Officer/ Technician07/12/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Hàng Hải Hiệp PhátBa Ria-Vung TauEngineer07/12/2017
Công ty Cổ Phần Năng Lượng IrexBa Ria-Vung TauEngineer06/12/2017
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Xây Lắp Minh ViệtBa Ria-Vung TauSenior Officer28/11/2017
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh ThyBa Ria-Vung TauEngineer20/11/2017
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh ThyBa Ria-Vung Tau
Ho Chi Minh
Manager20/11/2017