Sale Marketing/ Business Development

Job Title Company Location Posted date
DusitD2 Resort & Spa Vung Tau Ba Ria-Vung Tau 04/05/2018
DusitD2 Resort & Spa Vung Tau Ba Ria-Vung Tau 02/05/2018
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh Thy Ba Ria-Vung Tau,Ho Chi Minh 19/12/2017
Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Xây Lắp Minh Việt Ba Ria-Vung Tau 28/11/2017
Riverbank Vietnam Ba Ria-Vung Tau 15/11/2017
IMPAC Group Ba Ria-Vung Tau,Ho Chi Minh 09/08/2017
Logitem Vietnam Corporation Ha Noi,Thanh Hoa 01/08/2017
Công ty TNHH Minh Việt Ba Ria-Vung Tau 18/05/2017
Rooftop Coffee & Restaurent Ba Ria-Vung Tau 07/04/2017
Vungtaujobs's client Ba Ria-Vung Tau 30/03/2017
Công ty TNHH Hải Đông Ba Ria-Vung Tau 28/03/2017