Human Resource

Job Title Company Location Posted date
Strategic Marine (V) Co., Ltd Ba Ria-Vung Tau 24/01/2018
Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng Ruby Ba Ria-Vung Tau 09/11/2017
PEB Steel Buildings Co., Ltd Ba Ria-Vung Tau 11/04/2017
Vungtaujobs Ba Ria-Vung Tau 16/03/2017