Production/ Process

Job Title Company Location Posted date
CÔNG TY TNHH IS VINA Ba Ria-Vung Tau 15/01/2018
CÔNG TY TNHH IS VINA Ba Ria-Vung Tau 15/01/2018
CÔNG TY TNHH IS VINA Ba Ria-Vung Tau 15/01/2018
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Thiên Thanh Bảo Dong Nai 13/11/2017
DAEYOUNG ELECTRONICS VINA Ho Chi Minh 10/11/2017
Vard Vung Tau Ltd Ba Ria-Vung Tau 03/10/2017
DAEYOUNG ELECTRONICS VINA Ho Chi Minh 25/09/2017
Strategic Marine (V) Co., Ltd Ba Ria-Vung Tau 19/07/2017
Hanwha Techwin Ha Noi 21/06/2017
Công ty CP Kỹ Thuật và Xây Lắp Minh Việt Ba Ria-Vung Tau,Ho Chi Minh 24/05/2017
Công ty CP Kỹ Thuật và Xây Lắp Minh Việt Ba Ria-Vung Tau 24/05/2017
Vungtaujobs' client Offshore Viet Nam,Ba Ria-Vung Tau 23/05/2017
LIXIL VIET NAM CORPORATION Ba Ria-Vung Tau 31/03/2017
Vungtaujobs's client Offshore Viet Nam 22/03/2017
Vungtaujobs's client Ba Ria-Vung Tau 09/03/2017