Electrical & Instrument

Job Title Company Location Posted date
Công ty TNHH Cơ Khí Hàng Hải Hiệp Phát Ba Ria-Vung Tau 19/12/2017
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Irex Ba Ria-Vung Tau 06/12/2017
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Irex Ba Ria-Vung Tau 20/11/2017
Công ty TNHH Minh Việt Ba Ria-Vung Tau 10/11/2017
Hưng Hải Group Lai Chau 03/10/2017
Vard Vung Tau Ltd Ba Ria-Vung Tau 03/10/2017
Vungtaujobs 's client Ba Ria-Vung Tau 09/03/2017
Vungtaujobs 's client Ba Ria-Vung Tau 09/03/2017
Vungtaujobs 's client Ba Ria-Vung Tau 09/03/2017