Mechanical

Job Title Company Location Posted date
CÔNG TY TNHH IS VINA Ba Ria-Vung Tau 15/01/2018
O-I BJC VIETNAM GLASS LIMITED Ba Ria-Vung Tau 12/01/2018
Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Vĩnh Thọ Ba Ria-Vung Tau,Dong Nai 07/12/2017
PEBSteel Ba Ria-Vung Tau 07/12/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Hàng Hải Hiệp Phát Ba Ria-Vung Tau 07/12/2017
Công ty Cổ Phần Năng Lượng Irex Ba Ria-Vung Tau 06/12/2017
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Thiên Thanh Bảo Dong Nai 13/11/2017
Vungtaujobs Dong Nai 10/11/2017
DAEYOUNG ELECTRONICS VINA Ho Chi Minh 25/09/2017
PEBSteel Ba Ria-Vung Tau 22/09/2017
Vungtaujobs's client Offshore Viet Nam,Ba Ria-Vung Tau 04/04/2017
Vungtaujobs 's client Ba Ria-Vung Tau 09/03/2017