Permit To Work System (PTW) - Hệ thống giấy phép làm việc

Khi làm việc trên các giàn khoan/khai thác dầu khí ngoài khơi, trong môi trường làm việc đặc thù luôn luôn tiềm ần sự rò rỉ khí hydrocarbon và condensate dễ gây cháy nổ giàn nên hệ thống giấy pháp làm việc (PTW system) luôn luôn được coi trọng và bắt buộc đối với bất kỳ nhà thầu dầu khí nào

Trong bài viết này, vungtaujobs sẽ giúp bạn đi sâu tìm hiểu mục đích, hoạt động, các thủ tục về hệ thống giấy phép làm việc (PTW system) trên các giàn khoan, giàn khai thác cũng như trên các phương tiện nổi xử lý và chứa dầu thô ngoài khơi.

Khái quát chung:

Permit to work có nghĩa là cho phép, cấp phép để làm việc sau khi đã xem xét kỹ lưỡng nơi làm việc, nội dung phạm vi công việc, các mối nguy hiểm, các bước chuẩn bị phòng ngừa sẵn sàng và đòi hòi người làm việc phải tuyệt đối tuân thủ các điều kiện qui định đó.

Thông thường các nhà thầu chính luôn xây dựng cho Công ty mình môt PTW system hoàn chỉnh được đánh số nằm trong hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường (OHSE) của Công ty. Đây là một hệ thống bằng văn bản được phòng an toàn soạn thảo và được các cấp có thẩm quyền như Giám đốc an toàn và Tổng giám đốc Công ty phê chuẩn và ban hành nhằm duy trì một môi trường làm việc an toàn ngoài giàn cũng như đòi hỏi cán bộ công nhân trong Công ty phải tuyệt đối tuân thủ các điều kiện qui định, thủ tục an toàn trong toàn bộ hệ thống này. PTW system cũng sẽ được thay đổi và cập nhật thường xuyên bởi phòng an toàn để phản ánh đúng thực tế theo yêu cầu công việc của từng Công ty riêng biệt

Sự cần thiết của PTW system:

 • PTW đưa ra nhằm xác định được các mối nguy hiểm rủi ro tiềm ẩn trong quá trình làm việc để kiểm soát nhằm loại bỏ hay giảm thiểu nó.
 • PTW đưa ra nhằm kiểm soát được tất cả các hoạt động đang diễn ra đồng thời tại một vị trí hay nhiều vị trí lân cận khác nhau để tránh được việc chúng có thể gây tương tác, ảnh hưởng đến nhau.
 • PTW thiết lập trách nhiệm và thẩm quyền cho phép nhằm đảm bảo công việc được phép làm cũng như đảm bảo sự tuân thủ các qui định đã được đánh dấu hoặc được nhấn mạnh trong giấy phép làm việc.
 • PTW đòi hỏi mỗi cá nhân liên quan phải ký vào để chịu trách nhiệm thi hành và hiểu rõ các qui định đã được đánh dấu.
 • PTW còn giúp cho người làm việc biết trước được kế hoạch, số lượng công việc trong ngày tại các khu vực nguy hiểm nhằm có biện pháp phòng ngừa thích ứng để bảo vệ tính mạng con người, tài sản Công ty và môi trường luôn được an toàn.

PTW thường được làm thành 02 bản. Bản gốc được các người thẩm quyền ký duyệt trao lại cho người thực hiện công việc (người trực tiếp đi làm), bản sao sẽ được lưu tại phòng điều khiển trung tâm (CCR), tại bảng trưng bày giấy phép (display board permit) để mọi người cùng theo dõi và thực hiện

Các công việc nào cần xin PTW?

Hầu hết những công việc thông lệ chúng ta làm hằng ngày (routine work ) như theo dõi áp, công việc khoan, ghi chép số liệu, công việc bảo trì bảo dưỡng hằng ngày như  khuân vác, hoạt động cần cẩu, hoạt động tàu, hoạt động máy bay… không cần xin phép vì đã có các hướng dẫn hay quy trình làm việc.

Các công việc non-routine work (không thông lệ) đòi hỏi phải xin giấy phép. Thông thường có 2 loại giấy phép làm việc chính:

 • HOT WORK (giấy phép làm việc sinh nhiệt) ví dụ như việc hàn, cắt, mài, đốt cháy sinh ra ngọn lửa trần hay các việc dùng các thiết bị điện cầm tay sinh ra tia lửa điện.
 • COLD WORK (giấy phép làm việc không sinh nhiệt) ví dụ như việc dựng hay tháo giàn giáo, làm việc trên mặt nước biển, làm việc với hệ thống áp suất cao, nâng hạ mã hàng siêu trường siêu trọng…. tuy không sinh nhiệt nhưng có nhiều yếu tố phát sinh nguy hiểm

Để biết rõ những công việc nào cần giấy phép và cần loại giấy phép gì thì người làm việc nên kiểm tra lại lần cuối cùng với giám sát trực tiếp hay OIM (giàn trưởng).

Một vài hình ảnh về PTW được phân biệt theo màu sắc như sau:

Hot work permit dành cho hàn cắt sinh ngọn lửa trần có màu hồng viền đỏ

Hot work permit dành thiết bị điện sinh ra tia lửa điện có màu hồng

Hot work permit dành thiết bị điện sinh ra tia lửa điện có màu hồng

Cold work dành cho việc lắp dàn giáo trên mặt nước biển có màu xanh

Cold work dành cho việc lắp dàn giáo trên mặt nước biển có màu xanh

PTW được chia ra nhiều phần (section) khác nhau. Là người yêu cầu giấy phép bạn phải xác định được nội dung, phạm vi, thời gian tiến hành công việc để xin loại giấy phép làm việc phù hợp cùng với việc ghi tên bạn và ký vào phần 1 trong giấy phép tham khảo như sau:

 

Bạn phải biết mình sẽ làm việc trên hệ thống thiết bị nào, vị trí khu vực nơi nào mình sẽ làm việc để xác định chính xác các mối nguy hiểm phát sinh rủi ro trong quá trình làm việc nhằm đánh vào các ô “tick box” phù hợp trong PTW. Hình ảnh minh họa các tick box phần xác định mối nguy hiểm như sau:

Thông thường Area Authority (người thẩm quyền khu vực) sẽ đánh dấu tick box vào phần precautions (các biện pháp phòng ngừa được áp dụng nhằm giảm thiểu nguy hiểm) minh họa như sau:

Dựa vào kinh nghiệm, nội dung công việc, hệ thống thiết bị làm việc, vị trí khu vực làm việc bạn sẽ đánh vào các ô tick box sau để xác định các thiết bị an toàn cá nhân (PPE) cần dùng:

Là người trực tiếp thực hiện công việc được giao bạn dựa vào kinh nghiệm đã làm những việc tương tự trong quá khứ, dựa vào các mối nguy hiểm phát sinh trong quá trình làm việc đã được xác định trong phần 2 nhằm đánh vào các ô "tick box" phù hợp trong Giấy phép làm việc section 5 (phần 5) như minh họa sau:

Trách nhiệm của bạn khi làm việc theo PTW với vai trò là Performing Authority (Người thẩm quyền thực hiện công việc được giao)

Là người trực tiếp thực hiện công việc được giao tại nơi làm việc theo giấy phép được cấp.

 • Nhận biết các mối nguy hiểm đã được xác định trong phần 2 của giấy phép và biết cách thực hiện công việc một cách an toàn.
 • Nếu làm theo nhóm bạn là người phải bảo đảm tất cả mọi người khác làm việc dưới sự kiểm tra của mình tuân thủ các điều kiện đã được đưa ra trong giấy phép.
 • Tuyệt đối tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn đã được nêu ra trong phần 3 của giấy phép
 • Phải sử dụng đúng các loại trang thiết bị bảo hộ cá nhân khi làm việc đã được chỉ rõ trong phần 4 của giấy phép.
 • Báo cáo với người thẩm quyền khu vực khi có bất kỳ điều kiện bất thường nào trong quá trình tiến hành công việc.
 • Ký vào giấy phép khi nhận nhiệm vụ cũng như khi xong công việc để xác thực tình trạng hiện tại của công việc đã được chỉ rõ trong giấy phép làm việc cũng như việc đảm bảo khu vực làm việc trở lại an toàn, sạch sẽ sau khi công việc đã hoàn tất. Nếu chưa hoàn tất thì bạn phải gia hạn giấy phép.

Trên đây chỉ là những phần chung nhất để bạn có khái niệm thế nào là Permit To Work. Nếu bạn là người đang làm việc cho nhà thầu chính thì phòng an toàn Công ty sẽ có huấn luyện cụ thể cho bạn về PTW system. Nếu bạn là người của nhà thầu phụ thì nhà thầu chính sẽ yêu cầu bạn có mặt tại văn phòng của họ để họ có 1 buổi thuyết trình chi tiết cụ thể về PTW system của Công ty nơi bạn sẽ ra làm việc.

Chúc các bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có việc làm tốt và làm việc một cách an toàn trên các giàn khoan/khai thác dầu khí

Lê Công Minh

HSE – Giàn công nghệ trung tâm mỏ Rạng Đông

Ý kiến phản hồi